Gotlands Nämndemannaförening

Hänt under hösten 2019

Gotlands Nämndemannaförening har under hösten haft två medlemsmöten som gått i historiens tecken. Arkeolog Majvor Östergren berättade 2 oktober om sin forskning kring Tingsplatser på Gotland och den bok som […]

Årsmöte 2016

Gotlands nämndemannaförening har haft årsmöte 29/2 i Tingshuset, Visby. Åklagare Mats Wihlborg var inbjuden talare och berättade om åklagarmyndighetens verksamhetsfält. Det var mycket uppskattat. Föreningen består av 40 nämndemän i […]

Endast för administratörer