Gotlands Nämndemannaförening

Gotlands Nämndemannaförening har under hösten haft två medlemsmöten
som gått i historiens tecken. Arkeolog Majvor Östergren berättade 2
oktober om sin forskning kring Tingsplatser på Gotland och den bok som
hon tillsammans med f.d. Landsantikvarie Tryggve Siltberg skrivit i
ämnet.

Galgbackens historia var ämnet för Arkeolog Per Wideströms
föreläsning 26 november om rättsskipning i en annan inte så avlägsen tid.

Endast för administratörer