Gotlands Nämndemannaförening

Gotlands nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Michaela Challnius

michaela@challnius.se
  • Kassör

Karl-Johan Johansson

k-johan@telia.com
070-200 93 12
  • Sekreterare

Annika Ågren

  • Styrelseledamot

Elisabeth Feurst

elisabeth.feurst@gmail.com
070-322 66 78
  • Styrelseledamot

Sverker Holmgren

sverkerholmgren@gmail.com
070-687 53 86

Endast för administratörer