Gotlands Nämndemannaförening

Gotlands nämndemannaförening har haft årsmöte 29/2 i Tingshuset,
Visby. Åklagare Mats Wihlborg var inbjuden talare och berättade om
åklagarmyndighetens verksamhetsfält. Det var mycket uppskattat.
Föreningen består av 40 nämndemän i Tingsrätten Visby, 20 st i
Förvaltningsrätt, 8 st i Hovrätt och 5 st i Kammarrätt.
Vid årsmötet hade föreningen 16 betalande medlemmar, och har också fått
några tillkommande medlemmar efter årsmötet. Planering framåt är
medlemsmöte 25 april i Tingshuset kl.19.00. Ämnet blir:
Flyktingmottagningen på Gotland, asylboende och ensamkommande barn och
ungdomar.

Endast för administratörer